Ataskaitos ir komunikavimas

Kodėl verta sudaryti tvarumo  ataskaitas

GRI standartai yra pasaulinė geriausia praktika viešai komunikuoti apie ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius veiklos poveikius. Standartais paremta tvarumo ataskaita teikia informaciją apie teigiamą ar neigiamą organizacijos indėlį į tvarų vystymąsi.

Nuosekliai ir pakartotinai sudaromos tvarios veiklos ataskaitos yra signalas apie patikimą ir skaidrią verslo veiklą.

GRI standartai universaliai pritaikomi visoms verslo ir viešojo sektoriaus įmonėms ir įstaigoms

Išsamus poveikio deklaravimas didina investuotojų pasitikėjimą

Skaidrumas padeda vystyti ilgalaikius pasitikėjimu grįstus santykiuus su suinteresuotomis šalimis

GRI ataskaito sudedamosios dalys

GRI 101 Bendrieji ataskaitos ruošimo nuostatai (Foundation)

GRI 102 Detalūs duomenys apie veiklą (Generał disclosures)

GRI 103 Valdymo požiūris (Management approach)

GRI 200 Ekonominės temos (Economic)

GRI 300 Aplinkosauginės temos (Environmental)

GRI 400 Socialinės temos (Social)

GRI ataskaitos principai
GRI ataskaitos
GRI ataskaitų rengimo žingsniai
JŪSŲ iššūkis

Išmatuoti savo veiklos poveikius

Pagrįstai komunikuoti apie tvarumo pastangas

Investuotojų, verslo partnerių, klientų spaudimas

Išvengti "greenwashing'o"

MŪSŲ Sprendimas
Išsami GRI ataskaita

(Comprehensive GRI report)

ESMINė GRI ataskaita

(Core GRI report)

ataskaita Paremta GRI

(Citing)

Tikrai rasime bendrą kolbą ir pasieksime puikių rezultatų

+37062655620

hello@sustainability.lt

GRI ATASKAITOS, TVARUMAS, TVARUMO ATASKAITOS, SUSTAINABILITY
GRI ATASKAITOS, TVARUMAS, TVARUMO ATASKAITOS, SUSTAINABILITY
Patikimas signalas